Khoá học       Dựng phim – xử lý video chuyên nghiệp Adobe Premiere
Khai giảng       Ngày 26 . 11 . 2018
Kết thúc       Ngày 24 . 12 . 2018
Lịch học       Thứ Hai – Tư – Sáu ( từ 18h30 đến 20h30 )
Học phí       2.400.000 đ  ( khóa bao gồm 12 buổi học )
Ghi chú

      Giới hạn chỉ 8 học viên để đảm bảo hướng dẫn kỹ từng bạn
      ( Hiện tại chỉ còn 3 chỗ )

Khoá học       Hiệu Ứng Kỹ Xảo Adobe After Effects
Khai giảng       Ngày 29 . 11 . 2018
Kết thúc       Ngày 05 . 01 . 2019
Lịch học       Thứ Ba – Năm – Bảy  ( từ 18h30 đến 20h30 )
Học phí        2.900.000 đ  ( khóa bao gồm 15 buổi học)
Ghi chú        Giới hạn chỉ 6 học viên để đảm bảo hướng dẫn kỹ từng bạn
Content Protection by DMCA.com
Chất lượng bài viết :