Khoá học       Dựng phim – xử lý video chuyên nghiệp Adobe Premiere
Khai giảng       Ngày 02 . 10 . 2019
Kết thúc       Ngày 30 . 10 . 2019
Lịch học       Thứ Hai – Tư – Sáu ( từ 18h30 đến 20h30 )
Học phí       2.400.000 đ  ( bao gồm 12 buổi học )
Ghi chú

      Giới hạn chỉ 10 học viên để đảm bảo hướng dẫn kỹ từng bạn

       (Hiện tại còn 4 chỗ trống)

Khoá học       Hiệu ứng kỹ xảo Adobe After Effects
Khai giảng       Ngày 15 . 10 . 2019
Kết thúc       Ngày 22 . 11 . 2019
Lịch học       Thứ Ba – Năm – Bảy  ( từ 18h30 đến 20h30 )
Học phí        2.900.000 đ  ( bao gồm 15 buổi học)
Ghi chú        Giới hạn chỉ 10 học viên để đảm bảo hướng dẫn kỹ từng bạn
Content Protection by DMCA.com