Khoá học        Dựng phim – xử lý video chuyên nghiệp Adobe Premiere
Khai giảng        Ngày  15 . 12 . 2017
Lịch học        Thứ Hai – Tư – Sáu   ( từ 18h30 đến 20h30 )
Học phí        2.400.000 đ  ( khóa bao gồm 12 buổi học )
Ghi chú        Lớp giới hạn tối đa chỉ 8 học viên để đảm bảo chất lượng học
       ( Hiện tại lớp còn 3 chỗ trống )

 

Khoá học        Hiệu Ứng Kỹ Xảo Adobe After Effects
Khai giảng        Ngày  16 . 12 . 2017
Lịch học        Thứ Ba – Năm – Bảy   ( từ 18h30 đến 20h30 )
Học phí        2.900.000 đ  ( khóa bao gồm 15 buổi học )
Ghi chú        Lớp giới hạn tối đa chỉ 6 học viên để đảm bảo chất lượng học
       ( Hiện tại lớp còn 2 chỗ trống )

 

Content Protection by DMCA.com
Chất lượng bài viết :