Khoá học       Dựng phim – xử lý video chuyên nghiệp Adobe Premiere
Khai giảng       Ngày 01 . 08 . 2018
Kết thúc       Ngày 31 . 08 . 2018
Lịch học       Thứ Hai – Tư – Sáu ( từ 18h30 đến 20h30 )
Học phí       2.400.000 đ  ( khóa bao gồm 12 buổi học )
Ghi chú      Giới hạn chỉ 8 học viên để đảm bảo hướng dẫn kỹ từng bạn

 

Khoá học       Hiệu Ứng Kỹ Xảo Adobe After Effects
Khai giảng       Ngày 03 . 08 . 2018
Kết thúc       Ngày 11 . 09 . 2018
Lịch học       Thứ Ba – Năm – Bảy  ( từ 18h30 đến 20h30 )
Học phí        2.900.000 đ  ( khóa bao gồm 15 buổi học)
Ghi chú        Giới hạn chỉ 6 học viên để đảm bảo hướng dẫn kỹ từng bạn

 

Content Protection by DMCA.com
Chất lượng bài viết :