Cách Làm Phim Hoạt Hình Trên Powerpoint Siêu Nhanh Và Dễ Dàng

Power
Point cho Microsoft 365 Power
Point mang đến Microsoft 365 d&#x
E0;nh đến m&#x
E1;y Mac Power
Point cho web Power
Point 2021 Power
Point 2021 for Mac Power
Point 2019 Power
Point 2019 for Mac Power
Point năm 2016 Power
Point 2013 xem th&#x
EA;m...Ẩn bớt

Trong
Power
Point, chúng ta có thể áp dụng những hiệu ứng phim hoạt hình cho một chuỗi văn bản hoặc đối tượng, ví dụ như ảnh, hình hoặc Đồ họa Smart
Art.

Bạn đang xem: Cách làm phim hoạt hình trên powerpoint

*


Mẹo:  Khi làm việc với những hiệu ứng hoạt hình, các bạn sẽ có thể thao tác làm việc trong Ngăn hoạt hình, nơi bạn cũng có thể xem danh sách tất cả các cảm giác hoạt hình dành riêng cho trang chiếu hiện tại tại.


Thêm hiệu ứng phim hoạt hình khác cho 1 đối tượng

Chọn đối tượng trên trang chiếu mà bạn có nhu cầu tạo cảm giác hoạt hình.

Trên tab Hoạt hình , chọn Ngăn Hoạt hình.

Chọn Thêm Hoạt hình, rồi lựa chọn một hiệu ứng hoạt hình.

Để áp dụng thêm hiệu ứng phim hoạt hình cho cùng một đối tượng, hãy chọn đối tượng người tiêu dùng đó, bấm Thêm Hoạt hình và chọn hiệu ứng phim hoạt hình khác.


Quan trọng: Sau khi vận dụng hiệu ứng phim hoạt hình đầu tiên, nếu bạn tìm cách thêm nhiều hiệu ứng phim hoạt hình theo bất kỳ cách nào khác ngoài vấn đề bấm Thêm Hoạt hình, thì bạn sẽ ko áp dụng một hiệu ứng bổ sung đó. Cố kỉnh vào đó, bạn sẽ núm thế hiệu ứng hiện có bằng cảm giác mà bạn đang thêm vào.


Thiết lập thời gian bắt đầu cùng độ dài đến hiệu ứng hoạt hình

Khi bạn có nhu cầu kiểm soát thời hạn cho hiệu ứng hoạt hình của bạn, hãy thực hiện các thao tác sau đây cho từng hiệu ứng hoạt hình:

Trong ngăn Hoạt hình, lựa chọn mũi tên xuống ở kề bên hiệu ứng hoạt hình, rồi lựa chọn Đặt thời gian.

*

Trên tab Đặt thời gian , lựa chọn mũi tên xuống Bắt đầu, rồi lựa chọn từ các thời điểm ban đầu sau đây:

Để phát hiệu ứng khi bấm chuột, hãy chọn Khi Bấm.

Để phát hiệu ứng bên cạnh đó với hiệu ứng hoạt hình trước đó, hãy chọn Với cảm giác trước.

Để phát hiệu ứng sau khoản thời gian phát hiệu ứng hoạt hình trước đó, nên chọn Sau hiệu ứng trước.


Mẹo: Hiệu ứng phim hoạt hình trước đó là hiệu ứng được liệt kê theo sản phẩm tự phạt trong phòng Hoạt hình (thường nằm ở phía trên phim hoạt hình bạn sẽ đặt thời gian).


*

Để trì hoãn hiệu ứng hoạt hình khỏi bắt đầu, hãy bấm chuột mũi tên lên Trễ mang đến số giây bạn muốn.

Để đổi khác tốc độ của hiệu ứng hoạt hình, hãy đặt Khoảng thời gian tới cả độ bạn muốn.

Để coi các hiệu ứng phối hợp cùng nhau ra sao, hãy bấm Xem trước trên tab Hoạt hình.

Phát các hiệu ứng hoạt hình cùng một lúc

Bạn hoàn toàn có thể có nhì hoặc nhiều hiệu ứng hoạt hình xảy ra và một lúc cho 1 đối tượng. Ví dụ: ảnh có thể mờ dần và nổi lên. Để thực hiện việc phân lớp này có hai (hoặc nhiều) hiệu ứng và một lúc, hãy tiến hành như sau:

Sử dụng Thêm Hoạt hình nhằm thêm hiệu ứng trang bị hai.

Để định giờ đến hiệu ứng máy hai, hãy để Bắt đầu thành Với hiệu ứng trước.

Mẹo để gia công việc với nhiều hiệu ứng hoạt hình

Khi bạn thao tác làm việc với nhiều đối tượng người dùng trên một trang chiếu, có thể khó khác nhau một đối tượng và những hiệu ứng phim hoạt hình được vận dụng với đối tượng khác.


Trong hình ảnh, mặt dưới, thương hiệu đối tượng khoác định không hỗ trợ nhiều mô tả, vì vậy thật khó để mang lại biết đối tượng nào có hiệu ứng hoạt hình gì được áp dụng cho nó.

*


Trong Ngăn Chọn, chúng ta có thể đặt tên riêng đến từng đối tượng để gia công việc với chúng thuận tiện hơn khi chúng ta đang vận dụng hoạt hình mang lại từng đối tượng. Xem mặt dưới:

*


Để chuyển đổi tên của một đối tượng, trên tab Trang đầu, chọn >Ngăn Chọn.

*

Trong phòng Lựa chọn, bấm lưu ban vào tên đối tượng mặc định nhằm mở hộp, rồi nhập tên new cho đối tượng.

*

Tìm hiểu thêm về cách thao tác làm việc với hiệu ứng hoạt hình


Mẹo:  Khi thao tác với nhiều hiệu ứng hoạt hình, các bạn sẽ có thể thao tác trong Ngăn hoạt hình, nơi chúng ta cũng có thể xem danh sách tất cả các cảm giác hoạt hình giành riêng cho trang chiếu hiện nay tại.


Thêm hiệu ứng phim hoạt hình khác cho một đối tượng

Chọn đối tượng người tiêu dùng trên trang chiếu mà bạn có nhu cầu tạo cảm giác hoạt hình.

Trên tab Hoạt hình, hãy bấm Ngăn Hoạt hình.

Bấm Thêm Hoạt hình và chọn 1 hiệu ứng hoạt hình.

Để vận dụng thêm hiệu ứng hoạt hình cho cùng một đối tượng, hãy chọn đối tượng người dùng đó, bấm Thêm Hoạt hình và lựa chọn hiệu ứng phim hoạt hình khác.


Quan trọng: Sau khi áp dụng hiệu ứng phim hoạt hình đầu tiên, ví như bạn tìm cách thêm các hiệu ứng hoạt hình theo bất kỳ cách nào khác ngoài việc bấm Thêm Hoạt hình, thì bạn sẽ không áp dụng một hiệu ứng bổ sung đó. Thế vào đó, bạn sẽ gắng thế hiệu ứng hiện có bằng hiệu ứng mà ai đang thêm vào.


Thiết lập thời gian bắt đầu và độ dài cho hiệu ứng hoạt hình

Khi bạn muốn kiểm soát thời gian cho hiệu ứng hoạt hình của bạn, hãy thực hiện các thao tác sau đây cho mỗi hiệu ứng hoạt hình:

Trong ngăn Hoạt hình, chọn hiệu ứng bạn có nhu cầu chỉnh sửa.

Chọn Đặt thời gian.

Bên dưới Đặt thời gian, chọn danh sách bên cạnh Bắt đầu, rồi lựa chọn từ những tùy lựa chọn sau:

Để phát cảm giác khi bấm chuột, nên chọn Khi Bấm.

Để phân phát hiệu ứng mặt khác với hiệu ứng hoạt hình trước đó, nên chọn lựa Với cảm giác trước.

Để phát hiệu ứng sau khi phát hiệu ứng phim hoạt hình trước đó, hãy chọn Sau hiệu ứng trước.


Mẹo: Hiệu ứng hoạt hình trước đó là hiệu ứng được liệt kê theo trang bị tự phân phát trong phòng Hoạt hình (thường nằm ngay phía trên phim hoạt hình bạn đã đặt thời gian).


Để trì hoãn hiệu ứng phim hoạt hình khỏi bắt đầu, hãy bấm vào mũi thương hiệu lên Trễ cho số giây chúng ta muốn.

Để thay đổi tốc độ của hiệu ứng hoạt hình, hãy đặt Khoảng thời gian tới mức độ chúng ta muốn.

Để coi các hiệu ứng phối hợp cùng nhau ra sao, hãy bấm Xem trước bên trên tab Hoạt hình.

Phát các hiệu ứng hoạt hình cùng một lúc

Bạn rất có thể có nhì hoặc nhiều hiệu ứng hoạt hình xảy ra và một lúc cho 1 đối tượng. Ví dụ: ảnh có thể mờ dần cùng nổi lên. Để thực hiện việc phân lớp này bao gồm hai (hoặc nhiều) hiệu ứng cùng một lúc, hãy triển khai như sau:

Sử dụng Thêm Hoạt hình để thêm hiệu ứng thiết bị hai.

Để định giờ mang lại hiệu ứng thứ hai, hãy đặt Bắt đầu thành Với hiệu ứng trước.

Tìm hiểu thêm về cách làm việc với hiệu ứng hoạt hình


Thêm hiệu ứng phim hoạt hình khác cho 1 đối tượng

Trên tab Hoạt hình , lựa chọn Ngăn  Hoạt hình.

Chọn đối tượng bạn có nhu cầu thêm hiệu ứng.

Ở đầu chống Hoạt hình, chọn Thêm

Hiệu ứng bắt đầu được thêm vào thời điểm cuối danh sách hiệu ứng. Nó được lấy tên theo đối tượng. Power
Point tự động gán cảm giác mặc định, chẳng hạn như Mờ dần.

Chọn hiệu ứng bắt đầu để mở. Sau đó, chọn hiệu ứng hoạt hình bạn muốn gán cho hiệu ứng đó, rồi điều chỉnh Bắt đầu, Thời lượng và Trì hoãn, nếu như cần.

Thiết lập thời gian bắt đầu cùng độ dài mang đến hiệu ứng hoạt hình

Trong phòng Hoạt hình, lựa chọn đối tượng bạn có nhu cầu đặt thời gian.

Chọn danh sách bên cạnh Bắt đầu, rồi chọn tùy chọn bạn muốn:

Để phát hiệu ứng khi bấm chuột, nên chọn lựa Khi Bấm.

Để phạt hiệu ứng bên cạnh đó với hiệu ứng hoạt hình trước đó, hãy chọn Với cảm giác trước.


Mẹo: Hiệu ứng hoạt hình trước đó là hiệu ứng được liệt kê theo vật dụng tự phát trong ngăn Hoạt hình (thường nằm ngay phía trên phim hoạt hình bạn vẫn đặt thời gian).

Xem thêm: Đạo diễn phim người đàn ông không?" thắng giải cánh diều vàng


Để phạt hiệu ứng sau thời điểm phát hiệu ứng phim hoạt hình trước đó, nên chọn Sau cảm giác trước.

Để trì hoãn hiệu ứng phim hoạt hình khi bắt đầu, hãy lựa chọn Trì hoãn, rồi nhập số giây bạn có nhu cầu trì hoãn (tăng dần 0,25 giây).

Để chuyển đổi tốc độ của hiệu ứng hoạt hình, hãy để Khoảng thời gian thành khoảng thời gian (tính bằng giây) mà bạn muốn.

Phát các hiệu ứng hoạt hình cùng một lúc

Trong ngăn Hoạt hình , sử dụng Thêm nhằm thêm hiệu ứng sản phẩm hai, như được mô tả ở trên dưới "Thêm hiệu ứng phim hoạt hình khác cho một đối tượng".

Để định giờ mang đến hiệu ứng sản phẩm công nghệ hai, hãy đặt Bắt đầu thành Với cảm giác trước.

sản xuất hiệu ứng phim hoạt hình cho văn bản hoặc đối tượng


*
*
*

Bạn phải thêm trợ giúp?


Bạn mong xem những tùy chọn khác?


tìm hiểu Cộng đồng
mày mò các công dụng của gói đăng ký, xem qua những khóa đào tạo, tò mò cách bảo mật thiết bị của người tiêu dùng và hơn thế nữa.


lợi ích đăng ký Microsoft 365


*

Nội dung huấn luyện và giảng dạy về Microsoft 365


*

bảo mật Microsoft


*

Trung trọng điểm trợ năng


xã hội giúp bạn đặt và vấn đáp các câu hỏi, cung ứng phản hồi với lắng nghe chủ kiến từ các chuyên viên có kỹ năng phong phú.


*

Hỏi xã hội Microsoft


*

xã hội Kỹ thuật Microsoft


*

người tiêu dùng Nội cỗ Windows


người dùng nội cỗ Microsoft 365


Thông tin này có hữu ích không?Không
Xin cảm ơn! bạn có thêm chủ kiến phản hồi nào mang đến Microsoft không?
Bạn hoàn toàn có thể giúp bọn chúng tôi nâng cấp không? (Gửi chủ ý phản hồi mang đến Microsoft để công ty chúng tôi có thể trợ giúp.)
Bạn chấp thuận đến đâu với unique dịch thuật?
Điều gì tác động đến yêu cầu của bạn?
Đã giải quyết và xử lý vấn đề của tôi
Hướng dẫn Rõ ràng
Dễ theo dõi
Không gồm thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình của tôi
Hướng dẫn không bao gồm xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đầy đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bất kỳ tin tức phản hồi ngã sung? (Không bắt buộc)
Gửi phản bội hồi
Khi nhấn gửi, bình luận của bạn sẽ được sử dụng để nâng cao các thành phầm và thương mại dịch vụ của Microsoft.Người quản ngại trị cntt của bạn sẽ có thể tích lũy dữ liệu này.Điều khoản về quyền riêng rẽ tư.

Cảm ơn đánh giá của bạn!


×
Nội dung mới
Microsoft Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Developer và IT
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) hình tượng Chọn ko tham gia tuyển lựa quyền riêng biệt tư của khách hàng những lựa lựa chọn về quyền riêng tư của khách hàng hình tượng Chọn không tham gia chọn lọc quyền riêng tư của người sử dụng những lựa chọn về quyền riêng biệt tư của khách hàng Quyền riêng bốn về mức độ khỏe người tiêu dùng © Microsoft 2024

Khi các bạn đang băn khoăn không biết đề xuất dùng ứng dụng nào nhằm làm video clip thì bỗng nhiên nghe thấy tin đồn “powerpoint cũng làm đoạn clip đẹp được”. Vậy thực hư ra sao và làm ráng nào để tạo thành được video clip chỉ bằng phần mềm như Power
Point? Hãy khám phá ngay qua nội dung bài viết này nhé!


I. Tổng quan liêu về Power
Point

Power
Point
là phần mềm trình chiếu vì hãng Microsoft vạc triển. Phần mềm này được sử dụng thông dụng trên toàn quả đât bởi phía trong bộ Microsoft Office được cài trên đa phần các máy tính xách tay chạy hệ điều hành quản lý Windows.

Ứng dụng của Power
Point
là chế tạo ra bạn dạng trình chiếu (slideshow) ship hàng cho thuyết trình / ra mắt trong học tập, công việc, chào bán hàng…

*

Vậy tài năng của Power
Point là gì để đáp ứng nhu cầu được yêu cầu này?

Power
Point
được cho phép người dùng:

- Nhập (import) các loại file đa dạng như: ảnh, video, audio âm thanh, …

- Chèn (insert) chữ (text), cảm giác (effect), đưa cảnh (transition)...

- từ bỏ tạo hình (shape) và điều chỉnh (custom) color sắc, kích thước,...

- từ bỏ tạo hiệu ứng dựa vào keyframe

Những nhân kiệt này chưa hẳn là trùng khớp với hồ hết thứ mà một trong những phần mềm tạo đoạn clip cần có sao? vậy nên tạo đoạn clip bằng Power
Point là hoàn toàn có thể!

II. Phương pháp tạo clip bằng Power
Point

1. Làm slide thông thường nhưng lưu lại dưới định dạng video

Cách làm cho này áp dụng khi chúng ta chỉ ao ước tạo một video clip đơn giản không còn mức hoàn toàn có thể mà ngại bắt buộc tải xuống và làm cho quen với ứng dụng chuyên về có tác dụng video.

Dễ thôi, bạn sử dụng Power
Point
và làm slide như bình thường nhưng ở bước cuối chúng ta tìm giải pháp lưu file dưới định dạng video clip (.MP4/ .wmv).

Đối với Power
Point 2016

Bước 1: chọn File > Save để đảm bảo cả file đã làm được lưu dưới định dạng .pptx

Bước 2: lựa chọn File > Export > Create a video

Bước 3: Chọn quality video nhằm lưu. Clip chất lượng càng tốt thì dung lượng file càng lớn cần bạn lưu ý đến theo nhu cầu clip nha.

*

Bước 4: trong box bên dưới Create Video còn có thể chấp nhận được người dùng tùy chọn thu âm lời biểu hiện (nếu muốn).

- nếu như không ghi âm lời trình bày kèm theo video, khoác định: Don’t use recorded timings và narrations.

- thời gian mặc định sinh sống mỗi slide là 5s. Chúng ta cũng có thể chỉnh thời gian ở ô Seconds to spend on each slide.

- nếu bạn có áp dụng ghi âm lời biểu lộ thì khoác định sẽ hiện lên Use recorded timings and narrations.

Xong xuôi hãy click vào Create Video.

*

Bước 5: trong ô File Name, đặt tên video clip và chọn chỗ lưu video. Sau đó nhấn Save.

Bước 6:Trong ô Save as type, các bạn chọn định dạng đoạn clip lưu: MPEG-4 Video (đuôi .mp4) hoặc Windows media Video (đuôi .wmv).

*

Như vậy là chúng ta đã lưu slideshow dưới định dạng video clip xong. Đối với phần đa file kích cỡ lớn thì thời gian lưu rất có thể rất lâu (qua đêm) nên chúng ta cũng có thể đi thao tác khác trong thời gian chờ. Để mở video clip thì chỉ cần đúng đến add lưu và bật như file video bình thường thôi!

Đối cùng với Power
Point 2013

Tương từ với Power
Point 2016, chỉ không giống ở chất lượng video có thể chấp nhận được lưu lại. Nuốm thể:

*

Đối với Power
Point 2010

Ở phiên phiên bản cách đây 10 năm thì chỉ rất có thể lưu video clip định dạng .mp4 và độ phân giải tối nhiều 1280x720 ppi.

Bước 1: tệp tin > Save và Send > Create a Video

Bước 2: Click vào Computer và HD Displays và sàng lọc lưu unique video.

*

Bước 3: dòng chữ mặc định ghi Don’t Use Recorded Timings và Narrations. Bạn click vào mũi tên của loại chữ này và lựa chọn 1 trong 2 thao tác:

- Nếu buộc phải ghi âm lời thuyết trình, chọn Use Recorded Timings và Narrations.

- còn nếu không cần ghi âm thuyết trình, giữ nguyên. Bạn có thể chỉnh thời gian mỗi slide trên Seconds to spend on each slide.

Bước 4. Nhận Create. Đặt thương hiệu file và nhấn Save.

Lưu file dưới format Power
Point Show (1 chọn lựa khác còn nếu không muốn lưu format video)

Ở định dạng này sau khi mở file đuôi .ppsx, bạn sẽ được xem video trình chiếu ngay nhanh chóng (chế độ slide show vào Power
Point mà lại không chỉnh sửa được).

Bước 1: tệp tin > Save As, chọn thư mục mong muốn lưu.

Bước 2: vào mục Save as type, lựa chọn Power
Point Show (*.ppsx).

*

2. Tứ duy tạo video clip từ A đến Z bằng Power
Point

Như vậy là bên trên đây tôi đã hướng dẫn về làm việc cho “đầu ra” của đoạn clip làm bởi Power
Point
. Ở phần này đã là bốn duy để chỉnh sửa video nha.

Điểm biệt lập lớn độc nhất của Power
Point so với đa phần các ứng dụng tạo clip khác, kia là người dùng Power
Point thực hiện kiểm soát và điều chỉnh trong từng slide riêng còn nhiều phần phần mềm chỉnh sửa video thực hiện edit bên trên timeline (dòng thời gian).

Như vậy, các bước của bọn họ là thêm các file bên phía ngoài (import), chèn tin tức (insert), chỉnh sửa trên từng slide.

Bước 1: Lên ý tưởng, thi công kịch bản, lựa chọn lựa cách thể hiện.

- bạn phải xác định đoạn clip mình định có tác dụng dạng gì: motion graphics (đồ họa chuyển động, Mutex (gồm hình ảnh và text, Kênh 14 thường giỏi làm), GIF, clip,...

*

- xác định xem cần bao nhiêu slide: một bài bác thuyết trình thì nên cần giới hạn số slide. Nhưng so với 1 video thì số slide không giới hạn. Tuy nhiên bạn đề xuất chia cha cục các phần trong video clip và tính xem từng phần mình nên thể hiện bởi mấy slide. Điều này sẽ tránh lãng phí công sức cho các bạn.

*

- làm rõ trên từng slide mình sẽ diễn đạt gì: hình ảnh/ âm thanh/ clip/ chữ. Điều này sẽ giúp bạn sẵn sàng tốt hơn trước lúc bắt tay vào làm. Nếu chưa xuất hiện thì tra cứu trên mạng cài đặt về, nếu bao gồm sẵn thì gom vào 1 thư mục thông thường để dễ tìm.

- Cách dễ dàng nhất là chúng ta định sẵn một loại hình video, tìm mẫu mã và có tác dụng mô bỏng theo loại video clip đó!

Bước 2: chế tạo Slide

Bạn có thể nhấn vào 1 slide cùng Enter để tạo thành 1 slide mới tinh hoặc chuột nên chọn Duplicate Layer để nhân đôi 1 slide.

*

Bước 3: Các thao tác để thêm phần tử vào vào slide:

- Thêm hình ảnh/ GIF: Insert > Pictures

- Thêm video: Insert > Video

- Thêm âm thanh:Insert > Audio

- Thêm hình khối/ sơ đồ/ biểu đồ: Insert > Shapes / Smart
Art/ Chart

Lưu ý quan liêu trọng:

- lúc thêm hình ảnh, bạn hãy lựa chọn hình ảnh có định hình .PNG do định dạng này chỉ bao gồm chủ thể mà không tồn tại phần nền thừa bao phủ nên clip của các bạn sẽ tự nhiên với hài hoà hơn.

Mẹo: chúng ta có thể search google từ bỏ khóa đương nhiên “vector”, “clipart”, “png” để tìm hình hình ảnh định dạng .png tương ứng.

*
- Nên sử dụng chung 1 màu nền (background) cho các slide

- vận dụng quy tắc phối màu trên bánh xe color để video clip được hài hoà, chăm chú vào đúng chỗ.

- Âm thanh chúng ta cũng có thể thu bằng smartphone sau đó gửi file thu âm lên thứ tính. Sau cuối dùng công dụng insert để thêm âm nhạc vào.

*

Bước 4: Thêm text

- Thêm text:Insert > Text Box

- Nên thực hiện những font sans serif dễ đọc như: Helvetica, Tahoma, Gilroy, Roboto,..

- size tham khảo: tiêu đề - 40pt, Phụ đề - 32 pt, văn bản - 24 pt.

*

- không nên sử dụng tất cả các chữ là chữ in hoa

- ko nên phối hợp vừa Bold vừa Italic

- Đừng viết vớ cả, chỉ viết hầu như ý thiết yếu bởi video rất ngắn nên tín đồ xem chỉ lướt qua mỗi slide được thôi.

- màu sắc sắc: né chữ màu sáng trên nền trắng; tránh cần sử dụng màu đỏ, đá quý trên nền màu xanh.

Bước 5: Thêm hiệu ứng

- Thêm đưa cảnh: Transitions

- Thêm hiệu ứng cho chỗ tử: Chọn bộ phận > Animation

*

Một slide tất cả thể có tương đối nhiều hiệu ứng trường đoản cú hiệu ứng mở ra (entrance), nhấn mạnh vấn đề (emphasis), dứt (exit) cho đến chuyển động (motion paths). Cần sử dụng phong phú và đa dạng các hiệu ứng, thực hiện nhiều hiệu ứng cho một hình vẽ cùng thể hiện theo phía dẫn phía dưới và theo mạch hình dung như trong 1 thước phim.

Bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh vật dụng tự lộ diện của cảm giác ở Animation Pane. Để chỉnh thời gian hiệu ứng mở ra thì chỉnh ở vị trí Timing.

*

(Source: Bigstarmedia)

Sau khi ngừng bạn yêu cầu xem lại bằng chức năng slideshow (F5) của ứng dụng trước khi xuất ra thành đoạn phim nha!

TẠM KẾT

Như vậy bên trên đây mình đã hướng dẫn bốn duy chung để triển khai một clip bằng Power
Point. Nếu muốn biết thêm nhiều tips tuyệt ho hơn tương tự như tăng tốc độ sử dụng phần mềm, chúng ta cũng có thể tham khảokhóa học tập Power
Point trên Color
ME nha. Còn nếu tìm kiếm chiến thuật thực sự nhằm làm video clip hiệu quả thìkhóa học Adobe Premiere sẽ là một trong lựa chọn giỏi đó!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x